Tűzvédelem

Tűz elleni védekezésről szóló 1996. évi XXXI. évi törvénynek megfelelően biztosítjuk az alábbi feladatok elvégzését:

  • Tűzvédelmi Szabályzat készítése
  • Tűzriadó és menekülési terv készítése
  • munka- és tűzvédelmi oktatási tematika összeállítása
  • tűzvédelmi oktatás lebonyolítása
  • tűzvédelmi tanácsadás

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII.6.) BM és 54/2014 (XII.5.) BM rendelet alapján kell készíteni. Gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt 5-nél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha 50-nél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, és a kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.

Tűzoltó készülék

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírása szerint a létesítményekben az ott keletkező tűz oltására alkalmas, a vonatkozó jogszabályokban és nemzeti szabványokban foglalt követelményeket kielégítő tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A tűzoltó készülék – az MSZ EN 3-1 szerint – olyan tűzoltó eszköz, amelyből az oltóanyagot a készülékben levő nyomás hatására, irányíthatóan a tűz fészkére lehet kilövellni. Kezelése egyszerű, s vele 5-6 m távolságról is hatásos oltás biztosítható. Az éghető anyag fizikai és égési jellemzői alapján meghatározott különböző típusú tüzeket négy tűzosztályba sorolják, és ezt az osztályozást veszik figyelembe a tűzoltás szempontjából alkalmas tűzoltó készülék kiválasztásakor.